נזיר קדוש או חוטא?

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברנו אוהד פיקסלר.

אוהד מוצא מתח בפרשת הנזיר, האם הוא בעל נזר הדומה לכהן גדול? או האם הוא מביא קרבן חטאת בשל התנהגות קיצונית לא מותאמת?