משה: מנהיגות מתוך אחריות וענווה

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו שמחים לארח את חברנו רפאל ג'נה.

בשפה פיוטית רפי מעמיק בדמותו של משה רבינו כמנהיג. משה כמנהיג אמת, מבין את גודל האחריות, ומתוך ענווה פועל בשיתוף פעולה עם מנהיגים אחרים.