בין ליל הסדר לסעודתו של משיח

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברנו הרב יוסף גליצנשטיין.

הרב יוסף מבחין בין גאולת מצרים, שעם ישראל נושע בחסד אלוקי. לבין סעודתו של משיח, סעודה שקבע הבעל שם טוב, לקראת סיום שביעי של פסח. סעודה זו קוראת לנו להתכונן ולפעול למען הגאולה העתידית.