יום העצמאות – הודיה על המובן מאילו

השבוע בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברתנו שלהבת הטלי.

שלהבת קוראת בתהילים ק"ז, מזמור שאנו קוראים ביום העצמאות, ומהווה את המקור לברכת "הגומל". היא מזכירה לנו, שעלינו להודות על קיבוץ הגלויות שאנו זכינו לחוות, ועל מה שנראה לעיתים כמובן מאילו כחלק מהוויתנו במדינת ישראל.