ברכה על קבלת חיסון נגד נגיף הקורונה

person holding test tubes

בדיוניו אודות ברכת שהחיינו ביום העצמאות, הרב שלמה גורן סיכם מדברי הפוסקים חמישה מצבים בהם מברכים ברכת 'שהחיינו' (תורת המועדים, עמ' 634): מועדי ישראל קיום מצוות, או עשיית תשמישיהן של המצוות הבאות מזמן לזמן ברכת הראיה על אדם החביב לו לאחר ל' יום שלא נפגשו, ועל אכילת פירות המתחדשים רכישת כלים חדשים או רכוש חדש … להמשך קריאה