טבע או מעל הטבע?

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מאחרים את חברתנו חנה עמור.

חנה משחקת עם המושגים טבעי ועל טבעי, ורואה באירוע של מתן תורה, בשורה לאדם שהוא יכול להיות נשגב, לשאוף מעבר לצרכים ראשונים, להיות "מעל הטבע".