"איש את רעהו יעזורו" / רפי ג'נה

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם" בספר "וקראת לשבת עונג" מובא סיפור: פעם אחת נכנס לחדרו של החת"ם סופר, אחד מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב. כפי הידוע לרב – פתח העשיר ואמר – סוחר גדול אני, אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי … להמשך קריאה