לזכרו של הרב יהודה הנקין

בשבוע שעבר נפטר הרב יהודה הנקין. פועלו של הרב הנקין השפיע רבות על הציבור הדתי בארץ למרות שהיה לא מוכר לרוב הציבור. בשורות הבאות נזכיר חלק מפועלו וגישתו ההלכתית וההגותית.

הרב הנקין נולד וגדל בארצות הברית, ואת עיקר לימודיו התורניים והסמכתו כרב עשה אצל סבו הרב יוסף אליהו הנקין. הרב יוסף הנקין היה גדול פוסקי ארצות הברית וכונה 'המרא דאתרא של אמריקה' עד פטירתו בשנות השבעים של המאה העשרים. נכדו, הרב יהודה הנקין, קרא לסדרת השו"ת (שאלות ותשובות) שהוציא לאור בשם- 'שו"ת בני בנים' ובכך רמז לקשר לסבו, וראה בספר זה המשך לדרכו.

פועלו הציבורי של הרב הנקין בא לידי ביטוי עיקרי בשנים האחרונות בשותפות עם אשתו, הרבנית חנה, במדרשת 'נשמת' ובפרויקט יועצות הלכה. "מאז הקמת המדרשה בשנת תש”ן, הרב הנקין משמש כסמכות הלכתית עבורה וכמתווה דרכה. מאז הקמת הקו הפתוח ואתרי האינטרנט של יועצות ההלכה, משמש הרב הנקין יחד עם הרב ורהפטיג כסמכות ההלכתית העומדת מאחוריהם" (מתוך אתר מדרשת 'נשמת'). פרויקט זה אשר הכשיר מאות נשים כיועצות הלכה ומשיבות בתחום טהרת המשפחה נותן מענה על ידי משיבות שהוכשרו בנושא בתחומי טהרה ופוריות (לקריאה נוספת – https://www.yoatzot.org/hebrew/yoatzot-halacha/3264/ ). כתפיו הרחבות של הרב הנקין היו משענת יציבה לפרויקט זה, ונתנו את הבסיס ההלכתי להכרה הרחבה של מסלול ההכשרה. בדרך זו כתב הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, בהסכמתו לספר נשמת הבית, ספר שתשובותיו נכתבו על ידי היועצות:

לאחר שהרב הנקין עלה לארץ בשנות השבעים של המאה העשרים הוא שימש כרב אזורי באזור בית שאן. בתקופה זו הוא החל להוציא את ספריו- שו"ת בני בנים, אשר מכילים ארבעה כרכים. הרב הנקין כפף את כולו, אפילו את האידיאולוגיה שלו, להלכה. תלמיד חכם עצום, איש הלכה כן ורגיש. לכרך הראשון של שו"ת בני בנים מצורפות הסכמות של קשת רחבה של פוסקים כדוגמת- הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה), הרב אליעזר וולדינברג (שו"ת ציץ אליעזר), הרב מנשה קליין (שו"ת משנה הלכות), הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו, הרב שלום משאש הרב עובדיה יוסף ועוד (המעוניינים יכולים למצוא את ארבעת הכרכים באינטרנט באתר Hebrew books).

בספרים אלו עוסק הרב הנקין בשאלות אקטואליות רבות שעולות בקרב הציבור הדתי לאומי בשנים האחרונות, וכן בנושאים הלכתיים 'קלאסיים'. בתשובותיו אנו פוגשים דרך הלכתית אשר לעיתים מקורית ונשענת על חדשנות ומסורת גם יחד. נזכיר מספר נושאים הקשורים לענייני צניעות שעסק בהם במשך השנים, ומתוקף פועלו הדבר נעשה בריכוז גבוה יותר בשנים האחרונות.

בשנת תשל"ח פרסם הרב שלמה אבינר מאמר בשם 'ריקודים והלכות צניעות' (כתב העת המעיין)  ובו פרס את משנתו ההלכתית בתחום הצניעות. הרב הנקין פרסם תגובה תקיפה למאמר זה, אשר מופיעה גם בספרו (כרך א סימן לז). בתגובה זו הרב הנקין מפרק את הדיון ההלכתי ליסודותיו וחולק על הקביעות המוחלטות של הרב אבינר, ומראה כי במקרם רבים לא מדובר על איסורי תורה אלא על דברים שאינם ראויים. בעקבות כך עולה גישה שונה להלכות צניעות ולדרך הראויה בה יש לנהוג בחברה מעורבת בימינו.

בתשובותיו הוא עוסק בשאלה שירת נשים בימינו ובאלו מקרים הדבר אפשרי (חלק ד סימן ז); במחיצה הנדרשת בין עזרת גברים ונשים (חלק א סימנים א-ג); אמירת קדיש על ידי נשים (חלק ב סימן ז); כיסוי ראש חלקי (חלק ג סימנים כא-כד); ברכת נשים בשבע ברכות (חלק ג סימן כז); אמירת שלא עשני אישה (חלק ד סימן א); במנהג שנשים אינן עולות לתורה (חלק ד סימן ב) ונושאים רבים נוספים.

בכל סוגיות אלו עולה קול המכיר את מציאות הזמן ומציג גישה מאוזנת הנאמנת למסורת מחד ונותנת מענה לציבור הרחב מאידך. הרב הנקין לא היה בקו הבריאות בשנים האחרונות ולמרות זאת המשיך ללמוד, ללמד ולכתוב. רציחתו של בנו הרב איתם וכלתו נעמה שבר את רוחו, ובשנים האחרונות פעל רבות להוצאת כתבי היד של בנו שנותרו לאחר הרצח הנורא. בעקבות מחלתו ולאור אופיו הנחבא אל הכלים הרב לא היה באור הזרקורים ודמותו פחות מוכרת בקרב הציבור. בשורות אלו הארנו מעט מתורתו, פועלו ודרכו אשר רלוונטיים מאוד לחיינו. יהי זכרו ברוך.

כתיבת תגובה