סוד הספירה של בני ישראל

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברתנו טל טביומי.

טל בצורה רגישה ודרך נגיעה אישית, מסבירה את הסוד שבספירה. בדרך של עין טוב הספירה נותנת תוקף למקום לאדם ולמעשיו הטובים.

כתיבת תגובה