בין ליל הסדר לסעודתו של משיח

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברנו הרב יוסף גליצנשטיין.

הרב יוסף מבחין בין גאולת מצרים, שעם ישראל נושע בחסד אלוקי. לבין סעודתו של משיח, סעודה שקבע הבעל שם טוב, לקראת סיום שביעי של פסח. סעודה זו קוראת לנו להתכונן ולפעול למען הגאולה העתידית.

סגרים, בידודים ובני חורין / דניאל להמן

לע"נ סבי זרח בן נוארה בשנה האחרונה חווינו פגיעה קשה בחירות שלנו: בסגרים הוגבלה זכותנו להסתובב בחוץ כרצוננו, בבידודים נאלצנו לא לצאת כלל מהבית, ובימים 'שגרתיים' נאסר עלינו להתקהל למטרות שונות. סיכום שנה כזו, בואכה חג הפסח, מעמת אותנו עם שאלה שעשויה להישאל בכל דור ובכל מקום באופנים שונים: כיצד באה לידי ביטוי חירותנו? אנו … להמשך קריאה