עין אחת בוכה עין אחת צוחקת / גליה פולק

יצאנו זה עתה מיום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובשבוע הבא נציין את יום הזיכרון ומיד אחריו את יום העצמאות. השבוע הזה נחשב בעיני רבים לשבוע הקדוש ביותר בלוח השנה הישראלי. אין עוד שבועות בהם נעים בצורה קיצונית מצער לשמחה. בשנים הראשונות של המדינה, ההחלטה לקבוע יום של עצב ויום של שמחה סמוכים זה לזה עוררה מחלוקת. … להמשך קריאה

בין חסד לדומיה

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברתנו מאיה גולד. 
מאיה טווה קשרים בין ספירת העומר, פרשת שמיני ומותם של בני אהרן ליום השואה והגבורה. היא מזמינה אותנו לנוע בין תנועות נפשיות של חסד – אקטיביות בעבודת השם, לבין גבורה – דממה והתאפקות ו'גבורה' מסוג אחר.