שבת ויצא

ליל שבת:

 • 16:24 הדלקת נרות
 • 16:35 מנחה
  קבלת שבת
 • 17:02 ערבית (צאת הכוכבים)יום שבת:

 • 8:45 שחרית

קריאת התורה:
■ פרשת ויצא
■ הפטרת ויצא –  הושע יב׳, יג׳-יד׳, י׳
(״ויברח יעקב״)
מוסף, תפילת ילדים

 • 16:30 מנחה
 • 17:10 ערבית
 • 17:20 צאת שבת

שיעורים קבועים:

 • יום שבת, אחרי תפילת מוסף לימוד עם בנימין גולדנהירש.
 • יום שבת, 10:45 שיעור נשים עם טל טביומי,
  נושא: ״לימוד בעקבות דמויות בתנ״ך״, רינה אלול 1 ד׳.
 • לא יתקיים שיעור ילדים השבת.
 • מוצ"ש, 20:30 שיעור עם אביעד הולנדר,
  נושא: "היכולות נשים לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן (בברכה)?",
  רח' נעמי שמר 17 ד׳.
 • יום ראשון, 21:00 שיעור עם אוהד פיקסלר, נושא: "השנה השביעית".
 • יום שלישי, 21:00 שיעור עם יוסף גליצנשטיין בליקוטי שיחות, רפאל סוויסה 24 א׳/1.


לצפייה או הורדת זמני תפילות קיץ תשפ״א

קישור לכל זמני תפילות תשרי