לקראת פורים תשפ"א / ועד תורני

שבת זכור

בשבת הקרובה נקרא בבית הכנסת את פרשת זכור. על מנת לאפשר לכל המעוניין ומעוניינת לשמוע את הקריאה מספר תורה, בסיום המניינים תהיה קריאה נוספת- עקבו אחרי הודעות הגבאים. מי שלא יוכל להגיע לבית הכנסת, יקרא את פרשת זכור בביתו מחומש (דברים כה, יז-יט), וניתן לשים תזכורת ביומן ליום שישי י"ב אלול (20.8) ער"ש כי תצא, לבוא ולשמוע את קריאת הפרשה בבית הכנסת.

חג פורים

בימים אלו אנו מסיימים שנה בצל הקורונה, וגם את חג הפורים נחגוג תחת מגבלות. קריאת המגילה תיעשה בהתאם להנחיות שיקבעו בסמוך לחג. כמו כן יש לשים לב לשמירה על ההנחיות בזמן קיום שאר מצוות החג, ולקיים את מצוות משלוח מנות במתכונת קורונה. כבכל שנה, יהיה ניתן להעביר מתנות לאביונים על ידי הגבאים.

על מנת לצאת ידי חובת מצוות מגילה יש לשמוע את הקריאה מקורא/ת מהקלף. יש להקפיד על שמיעת המגילה ב live במקום בו נמצא הקורא. לכן אין להסתמך על קריאת מגילה בזום, אא"כ מדובר על מצב שבו לא יהיה ניתן לשמוע את המגילה באופן ישיר. מבודדים יכולים לקרוא מן הקלף, גם ללא טעמים, ובמקום צורך ניתן להסתמך על שמיעה דרך הזום (או תוכנה הדומה לה). בבית הכנסת יהיו מנייני קריאה רבים המפוזרים במקום ובזמן על מנת שכל אחת ואחד יוכלו לשמוע מגילה כהלכתה. בנוסף, אחת הקריאות תועבר בשידור ישיר בזום. 

חג פורים חל השנה ביום שישי ויש להתאים את סעודת פורים לערב שבת. בכל השנים המנהג המקובל הוא לדחות את הסעודה לאחר חצות היום, אך בערב שבת קיימת בעיה מצד כבוד השבת. ישנן שתי אפשרויות לזמן סעודת פורים:

(*) להתחיל את הסעודה בזמן מוקדם (רצוי לפני חצות- קצת לפני השעה 12:00) ולסיימה פרק זמן משמעותי לפני שבת (לפני סוף שעה עשירית- בערך רבע לשלוש בצהריים). בדרך זו המנהג המקובל.

(*) "פורס מפה" – להתחיל את הסעודה בשעות הצהרים המאוחרות. מפסיקים את הסעודה בזמן כניסת שבת,  מדליקים נרות שבת, מקבלים את השבת באמירת קבלת שבת, מכסים את הלחם במפה, עושים קידוש ללא ברכת הגפן (בגלל ששתו כבר יין בסעודה), אוכלים לפחות כביצה פת (נפח של כ57 סמ"ק- כשתי קופסאות גפרורים) עבור סעודת שבת, גומרים את הסעודה, מברכים ברכת המזון עם רצה אבל בלי אמירת 'על הנסים' (יש אומרים להגיד על הניסים בסיום הברכה ב'רחמן'), ואחר כך מתפללים ערבית.  מי שנוהג בדרך זו יקדים את תפילת מנחה לסעודת פורים, ויתפלל ערבית מאוחר יותר מהזמן הרגיל (יש לעקוב אחרי זמני המניינים במושבה).

בעז"ה נזכה גם בשנה זו לששון ושמחה, משתה ויום טוב!

מחשבה 1 על “לקראת פורים תשפ"א / ועד תורני”

כתיבת תגובה