תזכורות מעשיות לקראת ראש השנה תשפ"ב / ועד תורני

תקיעת שופר: בבית הכנסת בעל התוקע משמיע מאה קולות – לפני תפילת מוסף (30 קולות), במהלך חזרת הש"ץ של מוסף (30 קולות) ולאחר חזרת הש"ץ (30+10 קולות). אנו מזכירים כי בקהילתנו לא תוקעים במהלך תפילת לחש של מוסף. אין לדבר בין הברכות ותקיעת השופר. על מנת לצאת ידי חובת מצוות שמיעת קול שופר יש לשמוע 30 קולות (תש"ת, תר"ת, תשר"ת כל סדר שלוש פעמים) בתפילה או לאחר מכן. במהלך החג יהיו מספר מוקדי תקיעות, כפי שפורסם על ידי המועצה וכן יפורסם בלו"ז לקראת החג.

אנו מבקשים ממי שנמצא בבידוד שיפנה לגבאים או לאחד מחברי הועד התורני, ובעז"ה נדאג שכולם יוכלו לשמוע את קול השופר בשני ימי החג.

הציבור מתבקש לשמור על השקט בזמן התקיעות ולהימנע מרעשים שונים שיפריעו למתפללים מלשמוע את קול השופר. חינוך ילדים למצוות שופר הוא חשוב מאוד, ועל ההורים להשגיח שחינוך ילדיהם לא יבוא על חשבון החברים מסביב. 

הכנות לסעודת ליל שני: את כל ההכנות שאין בהן שום צורך ליום טוב הראשון (גם דברים שאין בהם חילול יום טוב, כגון עריכת השולחן), יש להתחיל רק מהשקיעה (18:58). מלאכות ממש, כגון בישול, שכבר לא תהיה בהן שום תועלת ליום הראשון, ניתן לעשות רק מצאת הכוכבים (19:17).

הוצאת דברים מהמקפיא לצורך סעודת הלילה השני – בשעת הצורך אפשר לעשות זאת מבעוד יום, אך יש להקדים ולהוציא מהמקפיא מספיק זמן מבעוד יום, כדי שתהיה אפשרות כלשהי להשתמש בהם ביום הראשון, והדבר לא יהיה ניכר כהוצאה לצורך הלילה.

"נר נשמה" – יש להשאיר אש שתדלק במהלך החג, כדי שניתן יהיה להדליק ממנה את הנרות בלילה השני של החג וכן לטובת בישול מאכלים למי שמתכנן לבשל בחג.

ברכת שהחיינו בלילה השני – בהדלקת הנרות ובקידוש אומרים גם בלילה השני "שהחיינו" (לכתחילה – להניח לפני כן פרי חדש ולהתכוון גם עליו. בכל מקרה, גם מי שלא השיג בגד חדש או פרי חדש יברך).

שנת שמיטה: בראש השנה מתחילה שנת השמיטה תשפ"ב. חשוב לזכור לסיים את הכנת הגינה לקראת שנת השמיטה בשבוע זה (דישון, גיזום, שתילה עם אדמה וכו'). כמו כן, יש לשים לב שהחל ממספר ימים לאחר ראש השנה חלק ממיני הירקות קדושים בקדושת שביעית. יש לשים לב לכשרות במקום בו קונים את הירקות ולבדוק האם מותר לקנות שם והאם הירקות קדושים בקדושת שביעית (פתרונות של אוצר בית דין בתחילת השנה שקדושים, או מצע מנותק/ ערבה/ היתר מכירה / שנה שישית שבפתרונות אלו אין צורך להקפיד על קדושת שביעית).

שנזכה לשנה פוריה, בריאה עם הרבה שמחות בקהילתנו!

מחשבה 1 על “תזכורות מעשיות לקראת ראש השנה תשפ"ב / ועד תורני”

כתיבת תגובה