המשיח יהיה 'מסנגד'! / יוסף גליצנשטיין

לפני כחודש כבר סיפרתי לכם קצת על מו"ר הרב יואל כהאן ז"ל עם פטירתו. עתה, משביקשני הרב אוהד לכתוב משהו לקהילה, צפה לי שוב דמותו והחלטתי לחזור על אמרה ששמעתי ממנו בעבר, ואף חזרתי עליה בהתוועדות כאן לפני כמה שנים.

ישנו פתגם בשם תלמידי בעל התניא, שהמשיח יהיה 'מתנגד'. כלומר מסנגד ☺.

מובן מאליו שפתגם שנאמר בידי תלמידי בעל התניא ושרד עד אלינו, יש לו משמעות ועומק, ובוודאי לא בא לעסוק בפוליטיקת חצרות משעממת. אם כן, מה פשר הדברים הללו? אוקי, בשביל זה נצטרך להבין את תחילת הפתגם. להבין מה זה משיח, ובעקבות כך ננסה להבין מה זהותו כמסנגד עושה לו.

חברנו עמיחי אתאלי מתאר לי מידי פעם את החוויה שלו כילד ברובע, ואת ה'פסוקים' שהיה משנן במסיבות שבת שם. ה'פסוקים' הם חבילה של י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל שהרבי בחר על מנת שילדי ישראל ישננו אותם. בין הפסוקים ניתן למצוא את שמע ישראל, בראשית ברא אלוקים, ואהבת לרעך כמוך. מדברי חז"ל את בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יגעתי ולא מצאתי – אל תאמין. יגעתי ומצאתי תאמין. אך מה שהכי עשה את זה לעמיחי וחבריו היו אלה הציטוטים מהתניא דווקא: 'וזה כל האדם, ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים, להיות לו יתברך דירה בתחתונים'. או 'כל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה', אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים'. מה התכוון המשורר לא הבינו בזמנו, אך ידעו היטב שהתכלית היא דירה בתחתונים.

בתניא מצטט את דברי מדרש תנחומא שכל בריאת העולם, וממילא תכליתו הוא מפני שהקב"ה "נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים". ה' לא הסתפק בדירה קדושה ב'עליונים', שם מלאכים ושרפים מתכלים בעת אמירת קדוש, אלא השתוקק וברא עולם, מודרני, עצמאי, ציני ומרדן, ותכלית הבריאה היא שבמקום זה יהיה דירה עבורו יתברך. המדרש נשמע קצת יומרני. בדירה אדם אמור להרגיש הכי טוב, 'הכי בבית', איך, לכל הרוחות תרתי משמע, יצליח הקב"ה להרגיש בבית במקום ספקן כל כך, מקום שבו כוחנות, אגו ועוד דברים טובים אחרים שולטים?     

התניא לקח את דברי המדרש כדרך חיים. בעל התניא קרא לא לפספס את הכוונה. יש סיבה למסיבה ולבריאה. הוא קרא לקחת וליישם את הרעיון. לעשות מה'תחתונים' דירה לו יתברך. 

הרבי שחי בצרפת ובגרמניה של ערב השואה, היגר לארה"ב והכיר מקרוב את הרוח הנושבת באקדמיה, באומנות ובתרבות העכשווית, חידד את דברי סבו בעל התניא. הרבי טען שככל וה'תחתון' הוא יותר 'תחתון', כלומר יותר עצמאי, יותר ספקן ומנגד, וככל וגם במקום ומצב זה ה'תחתון' יהיה כלי ודירה לה', הרי שכוונת הבריאה הולכת ונשלמת. כוונת הבריאה מתממשת. לא בכדי קרא הרבי ש'הנה זה משיח בא', היות ואנו נמצאים בזמן שיא מבחינת מציאות העולם כ'תחתון' ועצמאי, ובמקביל בידנו הדבר להשרות שכינה, ולהביא לעולם זה את ה' כבעל הדירה. לכן הרבי הרבה לדבר עם אנשי מדע, עם אומנים, ובוודאי עם אנשי מעשה ובטחון שבתווך בשפתם. עם כולם יחד ראה הרבי את סגירת המעגל של הכנת העולם ה'תחתון' לדירה לו יתברך. לכן משיח יהיה 'מתנגד'. זה ממש לא מסנגד מחצר כזו או אחר. זו המשמעות העמוקה של משיח. לקחת את העולם, את ה'תחתון' שבעולם, את הכי 'מתנגד' לקדושה שבעולם, ושם, דווקא שם, בשפתם ובלשונם לדבר ולעשות קדושה. דירה לו יתברך בתחתונים. עד כאן מר' יואל.

ראיתי שסיון רהב מאיר כתבה השבוע במוסף לשבת שבשנה האחרונה נקטפו שלוש דמויות רבות הוד בעולם היהודי. הרב עדין, הרב זקס והרב כהאן. היא אומרת שנוצר וואקום. יאללה להסתער.

2 מחשבות על “המשיח יהיה 'מסנגד'! / יוסף גליצנשטיין”

כתיבת תגובה